ПРЕСМЕТАЈ ЗАШТЕДА

Пресметај заштеда

Со LPG и природниот гас може да заштедите до 60% годишно на бензин и дизел трошоци.
Пресметајте ја вашата заштеда и дознајте како економски да инсталирате систем за гас во вашиот автомобил!

Дали знаете

колку може

да заштедите?

Колку километри поминува
вашето возило на литар гориво?

Колку километри поминувате
за една година?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Цена
Petrol/L

Цена
LPG/L