ОПРЕМА

Плимонт е најголем снабдувач на

автогасна опрема во Македонија

Плимонт поседува огромно искуство со квалитетот и долговечноста на брендовите, на нивните автогасни системи и компоненти, што не прави свесни за сите нивни предности и слабости.