НАШИОТ ТИМ

Нашиот тим

Горан Здравевски

Тел: +389 70 123 456

E-mail: goran@plimont.com.mk

Ѕвонко Здравевски

Тел: +389 70 123 456

E-mail: zvonko@plimont.com.mk

Тони Младеновски

Тел: +389 70 123 456

E-mail: toni@plimont.com.mk

Живко Бојцовиќ

Тел: +389 70 123 456

E-mail: zivko@plimont.com.mk

Смилјана Стефковска

Тел: +389 70 123 456

E-mail: smiljana@plimont.com.mk

Саше Спасиќ

Тел: +389 70 123 456

E-mail: sase@plimont.com.mk

Мартин Цветковиќ

Тел: +389 70 123 456

E-mail: martin@plimont.com.mk