КОНТАКТ

Како можеме да ви помогнеме?

Сервис во населба Методија Андонов Ченто

Адреса: Ул. Радован Ковачевиќ бр. 63
1040 Скопје , Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 2520 730, +389 71 332 110

Факс: +389 (0)2 2520 731

Еmail: info@plimont.com.mk

Skype: plimont.servis

Сервис во населба Аеродром

Адреса: Бул. Трета Македонска Бригада бр. 50
1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 2 554 666, +389 75 239 886