ЕМАИЛ ДО НАШИОТ ТИМ

Емаил до нашиот тим

Адреса: Ул. Радован Ковачевиќ бр. 63 Нас. Методија Андонов Ченто
1040 Скопје , Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 2520 730

Факс: +389 (0)2 2520 731

Еmail: info@plimont.com.mk

Skype: plimont.servis