ДОГОВОР СО СИНДИКАТИ

ДОГОВОР СО СИНДИКАТИ

Врз основа на склучени договори со повеќе институции и компании, ПЛИМОНТ овозможи посебна погодност за нивните вработени – плаќање на 12 месечни рати, без камата, преку задршка на плата.
Овој начин на плаќање е достапен за вработените во:

       ООУ БЛАГОЈ КИРКОВ ВЕЛЕС  ОУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ  СУГС БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ Средно Училиште на Град Скопје ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  СОНК на ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ЈЗУУКЛ за ГИНЕКОЛОГИЈА и АКУШЕРСТВО ЈЗУ Специјална Болница по Гинекологија и Акушерство Мајка Тереза Синдикат на ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РМ СО при ГИМНАЗИЈА СУГС РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ КОРЧАГИН ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп ОСТУ „НАЦЕ БУЃОНИ“ ОУ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ СО на СОНГ при СМУГС Д-р Панче Караѓозов